КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК, СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДОО ЖАНА МИГРАЦИЯ МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ ЭМГЕК МЫЙЗАМДАРЫН КОНТРОЛДОО ЖАНА КӨЗӨМӨЛДӨӨ БОЮНЧА КЫЗМАТЫ

Image

Эл аралык стандарттар боюнча Кызматтын инспекторлору үчүн семинар өткөрүлдү

Ысык-Көл районунун Чоктал айылында Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча кызматынын инспекторлору үчүн эки күндүк семинар өткөрүлдү. Кызматтын инспекторлору Эл аралык эмгек уюмунун стандарттары жана фундаменталдык конвенциялары менен таанышып, ошондой эле эл аралык тажрыйбанын негизинде эмгек инспекциясынын натыйжалуу ишинин принциптерин үйрөнүштү. Бул семинар инспекторлорго эмгек укугу жаатында кошумча билим алууга, ошондой эле инспекциянын ишиндеги орун алган кемчиликтерди аныктоого жана туруктуу иштөө үчүн мындан аркы аракеттерди аныктоого мүмкүнчүлүк түздү.

Copyright @2022 Trudnadzor.kg. Designed By ASOI studio