КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК, СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДОО ЖАНА МИГРАЦИЯ МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ ЭМГЕК МЫЙЗАМДАРЫН КОНТРОЛДОО ЖАНА КӨЗӨМӨЛДӨӨ БОЮНЧА КЫЗМАТЫ

Image

"МАНАС" ПКОНУН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН АРЫЗЫ БОЮНЧА ПЛАНДАН ТЫШКАРЫ ТЕКШЕРҮҮ ЖҮРГҮЗҮЛДҮ

«Манас» ПКОнун кызматкерлеринин жетекчилиги (мындан ары - Иш берүүчү) тарабынан аларга карата Кыргыз Республикасынын эмгек жана эмгекти коргоо боюнча мыйзамдарынын нормаларын бузгандыгы жөнүндө арызынын негизинде Кызмат тарабынан текшерүү жүргүзгөн. Анын жыйынтыгы боюнча иш берүүчү тарабынан Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 79-беренесинин 3-пунктунун, 65-беренесинин 5-пунктунун, 6-пунктунун, 157-беренесинин 3-пунктунун, 14-беренесинин, 58-беренесинин жана 211-беренесинин талаптарын бузгандыгы аныкталган. Жогоруда белгиленген тартип бузуулардын негизинде иш берүүчүгө текшерүүнүн жүрүшүндө аныкталган тартип бузууларды четтетүү жөнүндө Кызмат тарабынан жазма эскертме берилген, ошондой эле Кыргыз Республикасынын "Укук бузуулар жөнүндө" Кодексинин 92-беренесинин 1-бөлүгүн (Иш берүүчүнүн адамдарды эмгек келишимин түзбөстөн жумушка тартуусу) жетекчиликке алуу менен, иш берүүчүгө карата укук бузуу жөнүндө протокол түзүлгөн жана 230 эсептик көрсөткүчтүн (23 000 сом) өлчөмүндө айып пул салуу жөнүндө токтом чыгарылган.

Copyright @2022 Trudnadzor.kg. Designed By ASOI studio