КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК, СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДОО ЖАНА МИГРАЦИЯ МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ ЭМГЕК МЫЙЗАМДАРЫН КОНТРОЛДОО ЖАНА КӨЗӨМӨЛДӨӨ БОЮНЧА КЫЗМАТЫ

Image

"КЫРГЫЗЭНЕРГОРЕМОНТ"жакынын жумуш берүүчүсү жумуштан бошогондо эмгек акысын төлөбөгөндүгү жана эмгек китепчесин бербегендиги жөнүндө М.Р жарандын арызы боюнча пландан тышкары текшерүү жүргүзүлгөн.

«Кыргызэнергоремонт»ЖАКму жумуштан бошогондо эмгек акысын төлөбөгөндүгү жана эмгек китепчесин бербегендиги жөнүндө М.Р. аттуу жарандын арызынын негизинде текшерүүнүн жүрүшүндө Кызматтын инспекторлору тарабынан Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык иш берүүчүнүн укуктары жана милдеттери боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул иш-чаралардын негизинде иш берүүчү М.Р. аттуу жаранга мурда төлөнбөгөн эмгек акыны 16 500 сом өлчөмүндө төлөп берген, ошондой эле кызматкердин эмгек китепчеси берилди.

Copyright @2022 Trudnadzor.kg. Designed By ASOI studio